×

Regisztráció

Anime: Shiki

Shiki (TV, 2010)

屍鬼

Corpse Demon


Hossz: 22 rész
Műfaj: dráma, horror, pszichológiai, természetfeletti

Rendezte: Amino Tetsurou
Eredeti mű: Ono Fuyumi
Írta: Sugihara Kenji
Karakter dizájn: Ochi Shinji
Zene: Takanashi Yasuharu
Stúdió: Daume

Hivatkozások: ANN, AniDB

Értékelések: (10 szavazat, átlag: 8.50) részletek

Epizódok

1.Dai ichi wa
第遺血話
First Blood
2.Dai futa (ni) wa
第腐堕話
Second Decay
3.Dai san wa
第惨話
Third Tragedy
4.Dai shi (yon) wa
第死話
Fourth Death
5.Dai itsu (go) wa
第偽話
Fifth Deceit
6.Dai roku wa
第髏苦話
Sixth Skull
7.Dai shichi wa
第弑魑話
Seventh Killing Spirit
8.Dai ya (hachi) wa
第夜話
Eighth Night
9.Dai kyū wa
第柩話
Ninth Coffin
10.Dai tō (ju) wa
第悼話
Tenth Mourning
11.Dai tō to hito (jūichi) wa
第悼と悲屠話
Eleventh Slaughter
12.Dai tō to futa (jūni) wa
第悼と腐堕話
Twelfth Decay
13.Dai tō to san (jūsan) wa
第悼と惨話
Thirteenth Tragedy
14.Dai tō to shi (jūyon) wa
第悼と死話
Fourteenth Death
15.Dai tō to itsu wa
第悼と偽話
Fifteenth Deceit
16.Dai tō to roku wa
第悼と髏苦話
Sixteenth Skull
17.Dai tō to shichi wa
第悼と弑魑話
Seventeenth Killing Spirit
18.Dai tō to ya wa
第悼と夜話
Eighteenth Death
19.Dai tō to kyū wa
第悼と柩話
Nineteenth Coffin
20.Dai futatō wa
第腐汰悼話
Twentieth Mourning
21.Dai futatō to hito wa
第腐汰悼と悲屠話
Twenty-First Slaughter
22.Saishū wa
蔡蒐話
The Final Hunt

Opening & Ending

OP:"Kuchizuke" - Buck-Tick
"Calendula Requiem" - kanon X kanon
ED:"Walk no Yakusoku" - nangi
"Gekka Reijin" - Buck-Tick

Szinkronhangok


Japán hangok:
Okitsu Kazuyuki :Muroi Seishin
Ookawa Tooru :Ozaki Toshio
Uchiyama Kouki :Yuuki Natsuno
Gackt :Kirishiki Seishirou
Yuuki Aoi :Kirishiki Sunako
Sasaki Nozomi Van róla információVan róla kép:Kunihiro Ritsuko
Okamoto Nobuhiko :Mutou Tooru
Tomatsu Haruka :Shimizu Megumi
Nagashima Haruka :Tanaka Kaori
Takagi Wataru :Tatsumi

Utolsó módosítás: 2011.04.15.
Információk: Hikari

Az információk szerkesztéséhez jelentkezz be.